வரலாறு

ட்ரம்ப்பை கடவுளாக நம்பும் க்யூஅனான் மக்கள்! யார் இவர்கள்?

Editor
அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின்மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் பெரும்பாலும் ட்ரம்பின் ஆதரவாளர்கள். அதி தீவிரமான வலதுசாரிகள்....